Schaduwmannen

Schaduwmannen

 

Ik heb meer dan drie jaar doorgebracht in de Balkan waar ik verscheidene opdrachten heb uitgevoerd zoals “Officier Burgerlijke en Militaire Samenwerking” in Banja Luka en Albanië (tijdens de Kosovo-oorlog), waar ik me vooral heb bezig gehouden met de vluchtelingenproblematiek en nauw betrokken was bij de opvang van Kosovaren in Kukes (grens Albanië-Kosovo) alsook hun terugkeer direct na het ondertekenen van de vredesakkoorden. Als afsluiter diende ik anderhalf jaar als EUMM-waarnemer en zes maanden als IT-expert bij de EUPM. De opgedane ervaringen hebben me enorm geholpen bij het schrijven van dit verhaal.

 

Tijdens de oorlog werden op de Jahorina moslima’s gevangen gehouden. De verdachtmakingen van UNPROFOR-officieren die gevangen moslima’s hebben misbruikt, staan genoteerd in verklaringen opgenomen in een document van het Centrum voor Onderzoek en Documentatie van de Liga van de gevangenen in Bosnische kampen. Daarin zijn een Engelse en een Canadese generaal geciteerd.

 

De val van Srebrenica heeft heel wat inkt doen vloeien en ik wilde geen zoveelste versie daarover schrijven.

 

“Schaduwmannen” is een menselijk verhaal van vier oorlogsslachtoffers en het speelt zich af zeven jaar na de oorlog. Deze periode heb ik bewust gekozen omdat ik in 2001 en 2002 in Sarajevo heb doorgebracht en de situatie goed kende. Bovendien heb ik zes maanden bij de politiemissie gewerkt en heb ik de IPTF aan het werk gezien.

Hoewel de intrige zelf volledig verzonnen is, heb ik me laten inspireren door insider kennis, ware gebeurtenissen, historische feiten, getuigenissen en de politieke situatie zoals ik die in 2002 heb meegemaakt. Het manuscript heb ik geschreven in de periode 2011-2012.

 

EuPol, Last Hope, FIS bestaan enkel in mijn verbeelding, hoewel hun werking en structuren gebaseerd zijn op bestaande organisaties. Ik heb ook de ware namen gebruikt voor het behandelen van historische feiten.

 

Er zijn talloze aanwijzingen dat de islam zijn invloed in het westen aan het vergroten is. In Bosnië zijn sinds de oorlog alleen al in Sarajevo 130 nieuwe moskeeën gebouwd, terwijl doorheen het land dat 6 miljoen inwoners telt, 1400 nieuwe moskeeën als paddenstoelen uit de grond rezen. De economie is erbarmelijk en de enorme investeringen uit Arabische landen zijn enkel gericht op het vergroten van de islamitische invloed. Parallel daarmee neemt de radicalisering evenredig toe. De islam is overal zichtbaarder geworden.

Toeval?

 

Inmiddels zijn er al vier dorpen die openlijk de IS-vlag hijsen. De “Vijfde colonne” is geen populistisch verzinsel meer.

 

Om de lezer niet te vermoeien met ingewikkelde structuren, heb ik voor het Bosnische gerechtssysteem benamingen gebruikt die bij ons gebruikelijk zijn. Intussen is de Bosnische politie volledig herstructureerd.

 

Henri Patrik, 2015

 

BANK